M/S SJØBLOMSTEN


M/S Sjøblomsten ble, etter NOR's (skipsregisteret) opplysninger, bygget i 1915. Det er ikke kjent hvem som fikk henne bygget eller hvor hun ble bygget.
Eldste opplysninger vi har på Sjøblomsten er fra krigens dager. Da eide Olaf Ellingsen fra Risvær i Ofoten fartøyet og fikk henne ombygget i 41/42. Før dette var hun noen og tretti fot lang. Det ble benyttet 9 eller 11 spant i ombyggingen til den 52/54 fot lange båten hun så ble i 1942.
Denne ombyggingen ble gjort ved et ukjent verft i Vikna på Helgeland av Olaf Ellingsen. Det er uvisst om Sjøblomsten var fiskeriregistret av Olaf Ellingsen. Det er heller ikke klart hva hvilket navn hun har frem til 1945. Det er kjent at hun gikk med handelsreisende og drev fiskeføring.
I 1945 kjøpte Snorre Johansen, Brettesnes, båten fra Olaf Ellingsen.
Han døpte henne "Sjøblomsten" samme året. Snorre innmonterte samme år en Wickmann 50hk ved Skarvik verft i Svolvær.
Snorre mottar fangsttillatelse og går på hvalfangst opp til Svalbard, først på storhval og senere småhval.
Hvalfangst er hovedgeskjeften frem mot 1963. Utenom hvalsesong fisker Sjøblomsten. Det er seg reketrål, garn (1952) og snurrevad (1957). Etter 1963 og frem til 2005, er det kun snurrevad som gjelder for M/S Sjøblomsten.
På femtitallet rodde de med seks mann om bord. Senere ble de bare 4 på snurrevad.
Ombyggingen under krigen ga henne helbakke akter. I 1970 ble hekk gjort om til slettbakke og nytt styrehus ble montert. Ny motor av typen MVM på 124 hk ble montert.
Sønnen Tor Johansen overtok Sjøblomsten i 1979 etter far Snorre. Han drifter videre på snurrevad og bygger henne om på egen hand til halvbakke og ny salong foran. Trerekka ble erstattet av aluminium samtidig som tredekket ble overlagt med aluminiumsdekk.

Styrehuset ble igjen erstattet i 1985. I perioden 1981 til 2000 har det vært 3 Volvo Penta'er innom motorrommet på Sjøblomsten før siste VP122 på 400hk.
Geir Helland, også opprinnelig fra Molla, kjøpte Sjøblomsten fra Tor i 2000. Da hadde hun vær i familien Johansens eie i 55 år.
Geir seilte Sjøblomsten til Samhold Slip i Sørvågen, Øksnes hvor det ble gjort store forandringer i skroget. Baugen fikk et lettere utfallende - i stedet for rett stevn. Hele skroget over vannlinjen ble utskiftet og bygget opp som listekravel.
Hekken ble bygget til tverrhekk og forlenget. I dag måler Sjøblomsten 57 fot mot 54 fot før ombygging. Hun har samme bredde som før hvilket gjør henne lett for motor etter forlenging. Med sin 400hk VP122 gjør hun tett på 12 knop med full hendel.
Etter ett par sesonger ble igjen styrehuset erstattet, nå i 2003. Geir Helland rodde med Sjøblomsten frem til 2005. Da ble hun solgt til Rederiet Barren på Andenes. Hun ble strukturert, det vil si at rederiet overførte fiskekvota fra Sjøblomsten til en annen større og moderne båt.
Etter moderne regler og vedtak i landets politiske ledelse, bidrar denne "strukturering" til sanering av utallige kystbåter - og verdier. M/S Sjøblomsten er kanskje ikke det fartøyet som bærer den lengste og dypeste historie fra kystnorge, men hun representerer en kontinuerlig tilpassing fra skyss/fraktbåt til fangst og fiske.
Sjøblomsten var på vei til samme skjebne som 800-900 andre båter, men ble berget i tolvte time, mai 2006. Samme høst erklæres M/S Sjøblomsten for verneverdig av Riksantikvaren.
Med hjelp av private midler og ildsjelers innsats er de ombygningsplaner som siste fiskende eier, Geir Helland hadde, nå gjennomført etter tillatelse fra Riksantikvaren. Byssa er flyttet bak i egnarhuset. Toalettrommet er større og dusj er innmontert. Hun er kontinuerlig holdt i god teknisk stand av flittige entusiaster som danner kjernen i klubben som har hatt henne i eie siden 2006.